arrow

Ditt konto i Min Kommun

Förbättra din kommun – tillsammans med andra medborgare och tjänstemän. Tjänsten bygger på SKL´s erfarenheter vad gäller medborgardialog och Kairos Futures metoder vad gäller trendanalys och idéutveckling. Skapad för att utnyttja kraften i kollaborativ innovation.

MinKommun Logo